Ultrazëri

Dr Arben Vishaj me përvoje te arritur ne qendra Europiane përmes aparaturës moderne Logiq P6 GE kryen ultrazërin diagnostik dhe intervent..
Qe nga vitin 2011 me sukses ne kliniken infektive ne Prishtinë ka konsoliduar ekosonografine intervente duke aplikuar për here te pare Biopsinë e cakut te mëlçisë dhe njëherit duke qene personi referent ne aplikimin e biopsisë së mëlçisë nen përcjellje ekosonografike,